LMHT - Cách nâng bảng bổ trợ mùa thứ 6 (phần 2)

(Gosu TV) - Đây là các bảng nâng theo hướng Việt Nam đang thử nghiệm, tuy nhiên ở phần 1 cách nâng theo LCS có vẻ chuẩn hơn.

BÌNH LUẬN

Stay hungry stay foolish

Top