LMHT - Sion + Ryze = ???

(GosuTV) Sau thí nghiệm hết sức "kinh dị" giữa Nunu và Ryze thì Sion sẽ là nhân vật tiếp theo xuất hiện trong chương trình!BÌNH LUẬN

Top