LMHT - Tiêu điểm tướng Ivern: Thụ Thần Thân Thiện

(GosuTV) Thêm 1 tướng đi rừng vô cùng độc đáo trong Liên Minh Huyền Thoại..BÌNH LUẬN

Top