Overwatch - Preview Beta Kênh 1

(Gosu TV) - Đây là video full của một trong hai kênh Stream Overwatch hôm 15/10 vừa qua, họ là những streamer nổi tiếng được Blizzard mời tham dự chơi thử Overwatch.BÌNH LUẬN

Stay hungry stay foolish

Top