Dota 2 Patch 7.07 - 5 Items mới và hàng loạt sự thay đổi ở các Items cũ

31-10-2017 15:00

Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết những thay đổi về công thức, tính của các items cũ cùng 5 item mới ra sao nhé.

>> Dota 2 Patch 7.07 - Chi tiết về bộ Skill của 2 Hero mới: Pangolier và Dark Willow

METEOR HAMMER: NEW ITEM

Công thức:

- Ogre Axe (1000) 

- Staff of Wizardry (1000)

- Ring of Regen (300)

- Sage's Mask (325) 

Cung cấp:

+12 Strength

+12 Intelligence 

+4 HP Regen 

+1.5 Mana Regen

Chức năng: Channeling, 3 giây. Tạo 1 đám thiên thạch có bán kính 300 AOE và gây stun 1.75 giây. Tạo debuff deal 60 damage cho trụ (115 damg cho đối tượng khác) trong 6 giây. Khoảng cách cast: 600, cooldown: 40, mana: 125. Có tầm nhìn ở mục tiêu trong thời gian cast. Thiên thạch có thể phá cây, mất 0.5 giây để rơi xuống.

AEON DISK: NEW ITEM

Công thức:

- Vitality Booster (1100) 

- Energy Booster (900) 

- Recipe (1750) 

Cung cấp:

+250 Health 

+250 Mana 

+25% Kháng Status (Giảm thời lượng bị dính silence/stun/disarm/root/fear/... Với debuff gây damg và slow thì chỉ giảm mức độ slow)

Passive: Khi bị dính damg và dưới 80% máu sẽ tự buff strong dispel và có buff giảm 100% damg nhận vào và deal ra trong 2.5 giây. Cooldown: 100. Chỉ tác dụng khi bị dính damg của hero.

SPIRIT VESSEL: NEW ITEM

Công thức:

- Urn of Shadows (875) 

- Vitality Booster (1100) 

- Wind Lace (250) 

- Recipe (600) 

Cung cấp:

+250 Health 

+30 Movement Speed 

+2 All Stats 

+2 Armor 

+1 Mana regeneration 

Active: Ngoài khả năng của Urn, khi cast vào địch sẽ giảm 70% HP regen và heal, rút 3% máu của địch mỗi giây. Cast vào đồng đội sẽ tăng 20% HP regen và hồi máu, và cộng thêm 1% máu hiện tại mỗi giây.

NULLIFIER: NEW ITEM

Công thức:

- Sacred Relic (3800) 

- Helm of Iron Will (900)

Cung cấp:

+65 Damage 

+5 Armor 

+5 HP Regen 

Active: Dispel mục tiêu và tạo hiệu ứng mute torng 5 giây. Khi mục tiêu bị tấn công sẽ bị slow 100% trong 0.4 giây. Tác động bằng projectile. Cooldown: 14, Mana: 100, Tầm cast: 600, tốc bắn: 1200.

KAYA: NEW ITEM

Công thức:

- Staff of Wizardry (1000) 

- Robe of the Magi (450) 

- Recipe (500) 

Cung cấp:

+16 Intelligence 

+10% Spell Amp

Chức năng: Giảm 10% mana xài chiêu và mana bị mất bởi chiêu (ví dụ Mana Burn, Mana Leak,...)
Lưu ý: Không stack.

Video chi tiết về 5 items mới

COURIER

- Courier tăng giá từ 100 lên 200

- Courier đi bộ tăng tốc chạy từ 350 lên 380

- Courier nâng cấp tăng tốc chạy từ 430 lên 450

- Flying Courier không cần phải mua mà nó tự nâng cấp sau 3 phút

- Flying Courier thay Haste (tăng tốc chạy) thành Courier Shield (200 giây CD, 2 giây tác dụng)

- Courier không còn bơm bình nữa

- Courier không thể mua hơn 1 con

SHOP

- Bỏ các item khỏi side shop: Quarterstaff, Orb of Venom, Blades of Attack, Sage's Mask, Stout Shield, Ring of Regeneration, Ring of health, Bottle (1 charge)

- Thêm item vào side shop: Ring of Protection

- Thêm các item vào Secret Shop: Voidstone, Ring of Health, Bottle (full charge)

SUPPORT

- Observer Wards tăng giá từ 60 lên 80

- Observer Wards tăng XP từ 25 lên 100

- Tango đổi giá từ 125 4 charge thành 150 5 charge

- Smoke of Deceit tăng giá từ 50 lên 80

MISC

- Gauntlet giảm giá 150 còn 135

- Slippers giảm giá 150 còn 135

- Mantle giảm giá 150 còn 135

- Wraith Band Recipe giảm giá 170 còn 165

- Bracer recipe giảm giá 175 còn 165

- Null recipe tăng giá 155 lên 165

- Wraith/Bracer/Null không còn tăng +3 damg, thay vào đó là +1 str+int+agi.

- Veil không còn tăng +6 Damage

- Veil tăng Intelligence từ +12 lên +14

- Dagon không còn tăng +9 Damage.

- Dagon tăng Intelligence lên +2

- Drums of Endurance không còn tăng +3 Damage.

- Drums of Endurance tăng Strength lên +1

- Rod of Atos không còn tăng +6 Damage.

- Perseverance không còn tăng +10 Damage.

- Linken's Sphere không còn tăng +15 Damage.

- Refresher Orb không còn tăng +20 Damage.

- Refresher Orb mana regen tăng 250 lên 300%

- Lotus Orb không còn tăng +10 Damage.

 

AETHER LENS: làm lại tính năng

Cũ:

+220 Cast Range 

+250 Mana 

+100% Mana Regeneration 

+6% Spell Amp 

Mới: 

+250 Cast Range 

+450 Mana 

+125% Mana Regeneration

BATTLE FURY: thay đổi công thức

- Battle Fury cần Demon Edge thay vì Claymore + Broadsword (rẻ hơn 400 gold).

- Giảm damg từ 55 còn 50

- Tăng khoảng cách cleave từ 570 lên 625

- Tăng bán kính Cleave từ 300 lên 330

BOOTS OF SPEED

- Boots of Speed giảm tốc chạy từ +45 còn +40

BOOTS OF TRAVEL

- Boots of Travel tăng khoảng cách ưu tiên ra trụ/nhà chính từ 325 lên 700

BLOODSTONE: thay đổi công thức

- Bloodstone cần Perserverance thay vì Soul Ring + Recipe

- Charge ban đầu tăng từ 12 lên 14

- Không còn heal đồng đội xung quanh khi chết

BUTTERFLY

- Flutter giảm thời gian từ 4 còn 2 giây

- Flutter không còn bỏ evasion

 

DESOLATOR

- Desolator giảm trừ giáp từ -7 còn -6

DIFFUSAL BLADE: làm lại tính năng

- Không còn dispel

- Không còn giới hạn charge

- Không còn nâng cấp

- Cooldown tăng lên 15 giây

DRUMS OF ENDURANCE

- Active tăng tốc đánh từ 25 lên 35

 

ETHEREAL BLADE

- Tăng tốc bắn từ 1200 lên 1275

EYES OF SKADI

- Không cần phải mua Orbs of Venom

FORCE STAFF

- Tăng cooldown từ 20 lên 23

GLIMMER CAPE

- Glimmer Cape không còn được tách ra nữa

HURRICANE PIKE

- Hurricane Pike cần Wraith Band thay vì recipe 500 gold

IRON TALON: xóa sổ khỏi Dota 2

 

JAVELIN

- Cộng 25% Accuracy

- Giảm giá từ 1500 còn 1100

- Không còn tăng +10 Damage

- Hiệu ứng Accuracy gây 100 damg phép

BASHER

- Tăng giá recipe từ 750 lên 1150

- Không còn tăng +10 Damage

- Bash không thể bị né

- Damage bash tăng từ 85 lên 100

ABYSSAL BLADE

- Không còn tăng +10 Damage

- Bash không thể bị né

- Damage bash tăng từ 85 lên 100

MONKEY KING BAR: làm lại tính năng

Cũ:

- Demon Edge (2200) 

- 2x Javelin (3000) 

- Total: 5200 

Cung cấp:

+66 Damage 

+True Strike 

+35% khả năng gây 160 damg phép và 0.01 giây ministun

Mới:

- Hyper Stone (2000) 

- 2x Javelin (2200) 

- Total: 4200 

Cung cấp: 

+60 Attack Speed 

+75% Accuracy + khả năng gây 60 damage Pure xuyên BKB

LINKEN'S SPHERE

- Không còn phải tự buff cho bản thân

 

MAGIC WAND:RECIPE CHANGED

- Magic Stick (200) 

- 2x Ironwood Branch (100) 

- Circlet (165) 

- Total: 465 

Cung cấp:

+4 All Stats 

Mới:

- Magic Stick (200) 

- 2x Ironwood Branch (100) 

- Enchanted Mango (100) 

- Total: 400

Cung cấp:

+2 All Stats 

+1.5 HP Regen

NECRONOMICON: làm lại tính năng

- Archer không còn Mana Burn

- Level 3 Archer có Purge (Slow + Dispel, chỉ target địch). Cooldown: 15

Cũ:

- Staff of Wizardry (1000) 

- Belt of Strength (450) 

- Recipe (1200)

Cung cấp:

+8/12/16 Strength 

+15/21/24 Intelligence

Mới:

- 2x Sage's Mask (650) 

- Belt of Strength (550) 

- Recipe (1300) 

Cung cấp:

+10/15/20 Strength 

+100/125/150% Mana Regen 

 

POOR MAN'S SHIELD: xóa sổ khỏi Dota 2

ORB OF VENOM

- Damg của độc không còn ngắt regen hay Blink

PIPE OF INSIGHT

- Hiệu ứng kháng phép áp dụng cho trụ/nhà

RING OF REGEN

- Giảm giá từ 325 còn 300

SATANIC

- Thay Mitrhil Hammer thành Claymore

SENTRY WARDS

- Sentry không còn tự xuất hiện phía trước Observer khi mua

SILVER EDGE

- Không còn giảm damg của địch

- Tăng tốc chạy tư 20% lên 25%

 

SMOKE

- Cooldown trong shop giảm từ 11 phút còn 10 phút

SOLAR CREST

- Accuracy tăng từ 35% lên 40%

SOUL RING: thay đổi tính năng

- Sage's Mask (325) 

- Ring of Regen (325) 

- Enchanted Mango (100) 

- Total: 750 

Cung cấp:

+3 Health Regen 

+50% Mana Regen

Sacrifice CD: 30 

Mới

- Ring of Regen (300) 

- 2x Gauntlets of Strength (270) 

- Recipe (185) 

- Total: 755 

Cung cấp:

+6 Strength 

+2 Health Regen 

Sacrifice CD: 25 

STOUT SHIELD

- Damage Block tăng từ 16/8 lên 18/9

URN OF SHADOWS

- Urn of Shadows đổi từ damg pure thành damg phép

- Urn Shadows tăng damg từ 150 lên 200

VLADMIR'S OFFERING

- Vladmir's Aura stack với Ring of Aquila/Ring of Basilius.

 

Nguồn: Dota 2 Quotes VN