Dota 2 Patch 7.08: Morphling được buff nhẹ, Medusa vẫn quá là khỏe

02-02-2018 10:09

(GosuTV) - Bên cạnh những thay đổi về giao diện profile, Ban player có thể lên đến 6 tháng, Find Match theo ngôn ngữ, giao diện pick hero, chế độ luyện tập lasthit thì phần tổng quan về items và hero cũng rất được quan tâm.

>> Chi tiết các phần khác xem tại đây: http://www.dota2.com/springcleaning/

TỔNG QUAN

- Wards giờ cần 2 hits để có thể phá được (áp dụng cho cả Observer và Sentry Wards)

- Giáp cộng hưởng từ trụ 1 tăng từ 1 lên 2

- Bounty Runes: Base XP giảm từ 25 xuống 0

- Bounty Runes: Gold Growth tăng từ 2/phút lên 4/phút

- Roshan giờ có 25% kháng phép

- Chế độ All Pick: Thời gian để lựa chọn Hero thay đổi từ 30 xuống 25 giây

ITEMS

AEON DISK:

- Health threshold giảm từ 80% xuống 70%

BATTLE FURY:

- Creep Bonus damage giảm từ 60% xuống 50%

- Creep Bonus không còn hoạt động với bóng (illusions)

BLACK KING BAR:

- Cooldown thay đổi từ 80/75/70/65/60/55 xuống 70 ở mọi level.

BLINK DAGGER:

- Cooldown tăng từ 12 lên 14

ENCHANTED MANGO:

- Mana hồi từ 150 lên 175

FAERIE FIRE:

- Tăng máu từ 75 lên 85

FORCE STAFF:

- Tổng thời gian quãng đường di chuyển khi đẩy tăng từ 0.4 lên 0.5 giây (lâu hơn chút)

HURRICANE PIKE:

- Tổng thời gian quãng đường di chuyển khi đẩy tăng từ 0.4 lên 0.5 giây (lâu hơn chút)

- Cooldown tăng từ 18 lên 23

METEOR HAMMER:

- Cooldown giảm từ 40 xuống 28

SOUL RING:

- Recipe tăng từ 185 lên 200

SPIRIT VESSEL:

- Recipe tăng từ 600 to 750

HEROES

ALCHEMIST:

- Chemical Rage base attack time giảm từ 1.4/1.2/1.0 xuống 1.3/1.15/1.0

- Level 10 Talent -5s Unstable Concoction Cooldown thành -8s

- Level 15 Talent +350 Health lên +400

- Level 20 Talent +360 Unstable Concoction lên +400

 

EMBER SPIRIT:

- Sleight of Fist Hero Damage tăng từ 20/40/60/80 lên 25/50/75/100

ENCHANTRESS:

- Damage cơ bản giảm 3

 

JAKIRO:

- Thời gian backswing giảm từ 0.5 xuống 0.3

JUGGERNAUT:

- Blade Dance damage giảm từ 200% xuống 180%

 

LESHRAC:

- Split Earth manacost giảm từ 100/125/140/160 xuống 80/100/120/140

LINA:

- Intelligence cở bản tăng 3

LION:

Mana Drain giờ có thể làm slow đối phương 14/16/18/20% từng Level

LYCAN:

- Shapeshift cooldown tăng từ 120/90/60 lên 130/105/80

- Giáp cơ bản giảm 1

 

MEDUSA:

- Mystic Snake cast range giảm từ 800 xuống 700

- Level 10 Talent +12% Evasion thành +15%

- Level 15 Talent +15% Mystic Snake Mana Steal thành +20%

- Level 20 Talent +800 Mana thành +700

MORPHLING:

- Morph cast range tăng từ 600 lên 1000

- Morph manacost giảm từ 75/100/125 xuống 50 mọi Level

- Hủy bỏ Morph Replicate cast point

 

NATURE'S PROPHET:

- Wrath of Nature cooldown giảm từ 90/75/60 xuống 70/65/60

 

OMNIKNIGHT:

- Tầm ảnh hưởng của Degen Aura giảm từ 300 xuống 275 AOE

- Purification cast range giảm từ 450 xuống 400

ORACLE:

- Fortune's End manacost giảm từ 110 xuống 75

 

PANGOLIER:

- Rolling Thunder cooldown tăng từ 50/45/40 lên 70/65/60

PUDGE:

- Rot slow thay đổi từ 30% thành 20/24/28/32% từng Level

PUGNA:

- Level 15 Talent +1 Nether Ward Health thành +2

- Life Drain damage tăng từ 150/200/250 lên 150/225/300 (Scepter giờ chỉ bỏ cooldown mà thôi)

 

SHADOW FIEND:

- Necromastry max souls giảm từ 18/24/30/36 xuống 12/20/28/36

SHADOW SHAMAN:

- Ether Shock cooldown tăng từ 8 lên 14/12/10/8 mỗi Level

- Shackles total damage giảm từ 120/200/280/360 xuống 60/160/260/360

 

TINKER:

- Tốc chạy cơ bản giảm từ 305 xuống 290

TINY:

- Toss cooldown tăng từ 8 lên 11

TUSK:

- Snowball giờ không cast được nữa khi bị trói

 

WINDRANGER:

- Windrun manacost giảm từ 60 xuống 50

- Level 20 Talent thay đổi +1 Shackleshot Target thành +0.5s Shackleshot Duration

- Level 25 Talent +30% Ministun Focus Fire thành +35%

 

Theo Blog Dota 2