Dota 2 Patch 7.13 - Trụ và điểm thưởng từ Hero có sự thay đổi

13-04-2018 08:45

(GosuTV) - Sáng sớm nay, Valve bất ngờ ra bản 7.13 với một số thay đổi đáng chú ý.

* Aegis khi di chuột + giữ nút Alt sẽ có thông tin về cách phiên âm tên của nó

* Tier 1 Tower giảm tiền thưởng từ 120 còn 100

* Tier 2 Tower giảm tiền thưởng từ 200 còn 120

* Tier 3 Tower giảm tiền thưởng từ 200 còn 140

* Tier 4 Tower giảm tiền thưởng từ 200 còn 160

* Range barracks giảm tiền thưởng từ 150 còn 100

* Các nhà phụ trong base giảm tiền thưởng từ 125 còn 75

 

* Ranged creep giảm tiền thưởng trung bình từ 57 còn 54

* Glyph tăng thời gian từ 5 lên 6 giây

* Melee Barracks tăng máu từ 1500 lên 1800

* Shrines tăng máu từ 1500 lên 1750

* Shrines nay có 5 HP regen

 

* Chỉnh lại thời gian hồi sinh ở level 12->25 ít hơn ở level thấp và nhiều hơn ở level cao (từ 48/52/54/56/58/60/70/74/76/78/82/86/90/100 thành 44/46/48/50/52/54/65/70/75/80/85/90/95/100)

* Bỏ perk riêng cho từng class hero, các perk thưởng nay áp dụng cho cả 3 class.

* Class strength không còn thưởng Status Resistant (kháng hiệu ứng)

* Chỉnh lại điểm thưởng cho mỗi Str/Int/Agi như bên dưới

* Class chính sẽ tặng 25% điểm thưởng từ class của mình như bên dưới

 

Điểm thưởng cũ cho Strength:

- 20 HP

- 0.71% HP Regen

- 0.15% Kháng hiệu ứng

Điểm thưởng mới cho Strength:

- 18 HP (+25% cho hero Strength: 22.5)

- 0.55% HP Regen (+25% cho hero Strength: 0.68%)

- +0.08% Kháng phép (+25% cho hero Strength: 0.1%)

 

Điểm thưởng cũ cho Intelligence:

- 12 Mana

- 2% Mana Regen

- 0.07% Damg Phép

- +0.15% Kháng Phép

Điểm thưởng mới cho Intelligence:

- 12 Mana (+25% cho hero Int: 15)

- 1.8% Mana Regen (+25% cho hero Int: 2.25)

- 0.07% Damg Phép (+25% cho hero Int: 0.087%)

 

Điểm thưởng cũ cho Agility:

- 0.17 Giáp

- 1 Tốc đánh

- 0.06% Tốc chạy

Điểm thưởng mới cho Agility:

- 0.16 Giáp (+25% cho hero Agi: 0.2)

- 1 Tốc đánh (+25% cho hero Agi: 1.25)

- 0.05% Tốc chạy (+25% cho hero Agi: 0.062%)

 

Dịch bởi: Dota 2 Quotes VN

Theo Blog Dota 2