LMHT - Tuyển tập những trang phục fanmade "đỉnh của đỉnh" (phần 15)

(GosuTV) Đây là những trang phục do người chơi Liên Minh Huyền Thoại trồ tài thiết kế. Bao giờ thì Riot Games mới để mắt đến những nhân tài ẩn dật này đây nhỉ?

Top