Bạn nắm rõ thế giới DotA 2 như thế nào (Phần 1)

1092 lượt chơi

Thế giới DotA 2 là rất rộng lớn với hơn 100 vị tướng khác nhau. Sẽ rất khó để nhớ hết các thuộc tính, kỹ năng của từng vị tướng cũng như game play. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp các bạn kiểm tra kiến thức của mình ở mức độ nào về DotA 2. Nào, hãy cùng chơi với chúng tôi nhé!

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đang tính toán....

Bình luận