Bạn nắm rõ thế giới DotA 2 như thế nào (Phần 2)

630 lượt chơi

Trong phần này, các câu hỏi sẽ có phần "hóc búa" hơn khiến bạn phải suy nghĩ một lúc đó. Nào, hãy cùng chơi để kiểm tra kiến thức của mình ở mức độ nào về DotA 2 các bạn nhé!

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đang tính toán....

Bình luận