Thử tài hiểu biết Liên Minh Huyền Thoại

2853 lượt chơi

Bạn có hiểu hết về các cơ chế, những mối liên quan giữa các vị tướng trong trò chơi không? Thử sức mình ở đây nhé.

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đang tính toán....

Bình luận