Trong Võ Lâm bạn sẽ là đệ tử chân truyền của phái nào?

259 lượt chơi

Mỗi loại võ thuật cũng phù hợp hoặc không phù hợp với người này, người kia. Bài trắc nghiệm vui này sẽ cho biết bạn nên đầu quân cho phái nào nếu là một nhân vật trong truyện võ hiệp.

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6
7

Đang tính toán....

Bình luận