Vị trí nào thích hợp nhất cho bạn?

8380 lượt chơi

Trong LMHT mỗi vị trí dựa trên tính cách của bạn sẽ tạo nên độ phù hợp nhất định. Qua bài trắc nghiệm này bạn sẽ hiểu mình thực sự phù hợp nhất trong vai trò nào của đội hình.

Làm Quiz
1
2
3
4
5
6

Đang tính toán....

Bình luận